Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kontakt

Anna Zawadzka-Wyroślak 24-320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 46

tel./faks (81) 820 13 40, kom. 501 275 388

Certyfikaty


POLITYKI JAKOŚCI FIRMY PROBATUS

Celem naszej polityki jakości jest zaoferowanie klientom usług budowlanych o najwyższej jakości.

Miernikiem uzyskania tych oczekiwań jest przede wszystkim zadowolenie Klienta, ale również satysfakcja pracowników firmy PROBATUS, Anna Zawadzka - Wyroślak z dobrze zrealizowanego zadania.

Wdrożenie, a następnie doskonalenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, pozwala na utrzymanie dobrej pozycji na rynku budowlanym oraz pozwala stale podnosić efektywności i skuteczności pracy. Wymaga to przyjęcia długookresowej polityki wdrożenia, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności personelu – w tym przyjęcia odpowiedzialności przez każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy.

Jest to podstawa rozwoju i trwania naszej firmy.

Tak rozumianą politykę jakości zamierzamy realizować poprzez:

  • Zagwarantowanie naszym klientom najwyższej jakości dostarczanych usług przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymagań prawnych
  • Terminową realizację usług, pozbawioną wad, na wysokim poziomie jakościowym
  • Optymalizację kosztów na wszystkich szczeblach organizacyjnych
  • Utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego.
  • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i terminów
  • Systemowe podejście do zarządzania jakością poprzez określenie, wdrożenie i monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie procesów, a także ich optymalizowanie i doskonalenie.
  • Logiczną politykę kadrową - określenie kompetencji, uprawnień i obowiązków pracowników. Zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i fachowości naszych pracowników.
  • Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy.
  • Ciągle poprawianie organizacji przedsiębiorstwa i doskonalenie jakości jego działania.Powyższe założenia są powodem ciągłego doskonalenia ustanowionego przez nas systemu jakości ISO 9001:2008. Cele i związane z nim zadania są wymierne i podlegają ciągłemu monitorowaniu.

Właściciel firmy PROBATUS zapewnia zasoby na realizowanie niniejszej polityki w postaci: wykwalifikowanego personelu, środków materialnych oraz finansowych.

Właściciel firmy PROBATUS gwarantuje znajomość niniejszej polityki przez wszystkich pracowników i włączenie założeń systemu jakości do zakresu ich obowiązków.

Zobacz certyfikat Sto-ispo

Zobacz certyfikat system zarządzania bhp

Zobacz certyfikat

Zobacz certyfikat jakości- wykonawstwo usług budowalanych

Zobacz certyfikat ISO 9001:2008 sprzedaż materiałów

Copyright © Probatus - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.