Certyfikaty

POLITYKI JAKOŚCI FIRMY PROBATUS

Celem naszej polityki jakości jest zaoferowanie klientom usług budowlanych o najwyższej jakości.

Miernikiem uzyskania tych oczekiwań jest przede wszystkim zadowolenie Klienta, ale również satysfakcja pracowników firmy PROBATUS z dobrze zrealizowanego zadania.

Wdrożenie, a następnie doskonalenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, pozwala na utrzymanie dobrej pozycji na rynku budowlanym oraz pozwala stale podnosić efektywności i skuteczności pracy. Wymaga to przyjęcia długookresowej polityki wdrożenia, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności personelu – w tym przyjęcia odpowiedzialności przez każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy.

Jest to podstawa rozwoju i trwania naszej firmy.

Tak rozumianą politykę jakości zamierzamy realizować poprzez:

Powyższe założenia są powodem ciągłego doskonalenia ustanowionego przez nas systemu jakości ISO 9001:2008. Cele i związane z nim zadania są wymierne i podlegają ciągłemu monitorowaniu.

Właściciel firmy PROBATUS zapewnia zasoby na realizowanie niniejszej polityki w postaci: wykwalifikowanego personelu, środków materialnych oraz finansowych.

Właściciel firmy PROBATUS gwarantuje znajomość niniejszej polityki przez wszystkich pracowników i włączenie założeń systemu jakości do zakresu ich obowiązków.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami...